Unicornis Wysokiński NieruchomościNasze biuro:

Unicornis-Wysokiński Nieruchomości
ul. Matejki 30, 75-544 Koszalin
tel: +48 570 970 816, +48 570 970 847
e-mail: biuro@unicornis.com.pl
O NAS OBSŁUGA PRAWNA NIERUCHOMOŚCI KREDYTY KONTAKT

Czy ANR da Tobie zgodę na podział majątku?

Tego chyba nikt nie przewidywał, bo ociera się to o absurd?

Po wejściu w życie ustawy z dnia 14.04.2016 roku "o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw", po rozwiązaniu przez Sąd małżeństwa przez rozwód, byli małżonkowie będą mogli dokonać podziału majątku lub zniesienia współwłasności gruntów rolnych tylko za zgodą Agencji Nieruchomości Rolnych i na warunkach opisanej ustawy.

Oznacza to, iż jeżeli będziesz chciał z byłym małżonkiem podzielić się Waszym wspólnie wypracowanym majątkiem w skład którego wchodzi ziemia rolna, a małżonek ten nie ma odpowiedniego wykształcenia rolniczego, nie mieszka na terenie gminy gdzie jest gospodarstwo i nie podejmuje samodzielnie decyzji dotyczącej prowadzenia gospodarstwa, to na taki podział musi w trybie administracyjnym wyrazić zgodę Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych.  Jeżeli takiej zgody nie będzie, to Waszą własność nabędzie Skarb Państwa.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się na ten temat więcej, zadzwoń do nas. Doradzimy co można jednak zrobić w tej sytuacji...

Reklama